Schuldhulpverlening

Insolventie is een mooi woord voor schuldhulpverlening. Schuldsanering is nog een stap verder en kan onderdeel zijn van insolventie.

In eerste instantie gaat het bij insolventie altijd om het inventariseren van schulden. Er wordt gekeken of de schulden teruggebracht kunnen worden en op welke wijze dat mogelijk is. Soms is structurering van uitgaven, gekoppeld aan een betalingsregeling al voldoende om de schulden af te bouwen.

Het komt ook voor dat de schulden met hulp van een financier (kennissen, vrienden, maar ook overheidsinstanties) afgekocht worden. De schuldeisers dienen dan akkoord te gaan met een afkoopsom en schrappen de schuld. De verstrekte lening dient dan terugbetaald te worden aan de financier.

De ‘hardste’ vorm van schuldsanering is beëindiging van het bedrijf. Ook hier zijn er een aantal vormen, waarbij faillissement één van de mogelijkheden is.

Afhankelijk van de situatie is er dan ook nog de optie om gebruik te maken van de Wet Sanering Natuurlijke Personen.

Meer informatie? Neem contact op!