Personeelsbeleid

Het goed uitvoeren van een personeelsbeleid vergt veel tijd en investering. Alle overeenkomsten moeten juridisch correct zijn. Als alles in een bedrijf gewoon ‘lekker’ loopt, zal niemand vragen naar een goed personeelsdossier.

Maar als de zaken niet lekker lopen en u wilt eigenlijk van een bepaald personeelslid af: is dan alles wel zo goed geregeld? Staat alles wel vast in overeenkomsten? Is het personeelslid jaarlijks beoordeeld? Heeft u gesprekken met hem/haar gevoerd? Is dat wel vastgelegd? Dit zijn zaken die aan de orde komen bij alle mogelijke ontbindingsgesprekken!

Personeelszaken zorgen voor lusten en lasten. Zeker wanneer het functioneren van iemand ter discussie staat moet een ondernemer terug kunnen vallen op een goed personeelsbeleid. Almere Consultant helpt u bij het vastleggen van een goed personeelsbeleid en kan u helpen bij het voeren van moeilijke (eerste) gesprekken! Omdat personeelsbeleid een complex onderwerp is, maakt Almere Consultant graag een passende offerte voor u!

Meer informatie? Neem contact op!