Ondernemersplan

In een ondernemingsplan wordt vastgelegd wat een bedrijf wil gaan doen en hóe ze dat wil gaan doen. Dit dient op een heldere wijze vastgelegd te worden. Vaak heeft u een ondernemingsplan nodig om financiers te overtuigen van uw bedoelingen en uw doelstellingen. Daar gaat enig onderzoek aan vooraf om te komen tot een goed financieel onderbouwd plan.

Met name banken eisen steeds meer inzicht in de potentiële risico’s die ondernemingen lopen. Er gaan teveel ondernemingen binnen een jaar na hun start failliet en dat kost de banken (en de starter!) veel geld. Een gefundeerd overzicht van cijfers, vastgelegd in financierings-, investerings- en exploitatiebegrotingen is van zeer groot belang. De professionaliteit van Almere Consultant helpt daarbij.

Een goed ondernemingsplan is maatwerk en (helaas) vijf kantjes met tekst volstaan niet! Almere Consultant biedt vier opties om een ondernemersplan te maken:

  1. U doet het zelf, maar wilt één ‘final check’: u betaalt € 95,00 exclusief BTW.
  2. U krijgt tussentijds een check en een gesprek nadat u het ondernemersplan gereed hebt: u betaalt € 225,00 exclusief reiskosten en exclusief BTW.
  3. U krijgt tussentijds één check, we maken samen de financiéle cijfers en er is een eindgesprek: u betaalt € 590,00 exclusief reiskosten en BTW.
  4. U laat alles aan Almere Consultant over: dit traject kost all-in € 1.790,00 exclusief BTW.

Meer informatie? Neem contact op!