Levensvatbaarheid

Bij een levensvatbaarheidsonderzoek wordt onderzocht of een bedrijf nog levensvatbaar is. Daarbij worden de huidige financiën onderzocht, maar wordt ook gekeken naar de trend van de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de toekomst. Net zo belangrijk is hoe de leiding van het bedrijf (de directeur, de ondernemer) die toekomst beziet. Als er sprake is van een negatieve houding bij de leiding, zal het moeilijker zijn om adviezen op te volgen als dat de leiding inziet dat er mogelijkheden zijn, maar dat er ook veranderingen doorgevoerd moeten worden.

Ook voor bedrijven zonder problemen is het verstandig om te kijken hoe het bedrijf er nu voor staat en of de juiste keuze is gemaakt voor de toekomst. In het onderzoek worden altijd adviezen verstrekt die het maken van keuzes makkelijker maken.

Een levensvatbaarheidsonderzoek vraagt een investering van € 1.590,00. Dit is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en is exclusief BTW en reiskosten.

Meer informatie? Neem contact op!